افتتاح گلخانه و مزرعه زعفران دانشگاه
افتتاح گلخانه و مزرعه زعفران دانشگاه
شروع ثبت نام عمره دانشگاهیان
شروع ثبت نام عمره دانشگاهیان
انتصاب آقای طایفه ای به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان
انتصاب آقای طایفه ای به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان
 زمان برگزاری آزمون تکدرس
زمان برگزاری آزمون تکدرس
شروع ثبت نام ازدواج دانشجویی
شروع ثبت نام ازدواج دانشجویی
تجلیل دکتر فراهانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور از دکتر واحدی
تجلیل دکتر فراهانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور از دکتر واحدی
تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده سرکار خانم مرحمتی
تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده سرکار خانم مرحمتی
حضور ریاست و کارکنان دانشگاه در هنرستان بیاضیان بنیس
حضور ریاست و کارکنان دانشگاه در هنرستان بیاضیان بنیس
تقدیر و تشکر از حاج آقا سلطانی خیر محترم
تقدیر و تشکر از حاج آقا سلطانی خیر محترم
دیدار با خانواده محترم شهداء در هفته دفاع مقدس
دیدار با خانواده محترم شهداء در هفته دفاع مقدس
گلخانه جدید الاحداث دانشگاه زیر کشت رفت .
گلخانه جدید الاحداث دانشگاه زیر کشت رفت .
کاشت زعفران در محوطه دانشگاه
کاشت زعفران در محوطه دانشگاه
برپایی نمایشگاه یاد یاران در دانشگاه
برپایی نمایشگاه یاد یاران در دانشگاه
اختتامیه مراسم اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
اختتامیه مراسم اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیات رئیسه دانشگاه پیام نور
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیات رئیسه دانشگاه پیام نور
افتتاحیه اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه پیام نور دراستان آذربایجان شرقی
افتتاحیه اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه پیام نور دراستان آذربایجان شرقی
دکتر ابوالفضل فراهانی در اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
دکتر ابوالفضل فراهانی در اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه پیام نور با استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد
رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه پیام نور با استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد
اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
لیست شماره تلفن های جدید دانشگاه
لیست شماره تلفن های جدید دانشگاه
اولین جشنواره دانشجویی ترویج فناوری نانو
اولین جشنواره دانشجویی ترویج فناوری نانو
پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی
پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی
بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
ارتباط با اداره حراست دانشگاه پیام نوراستان
ارتباط با اداره حراست دانشگاه پیام نوراستان
قابل توجه دانشجویان دارای حکم قهرمانی و فعال در رشته های ورزشی
قابل توجه دانشجویان دارای حکم قهرمانی و فعال در رشته های ورزشی
افتتاح گلخانه و مزرعه زعفران دانشگاه
افتتاح گلخانه و مزرعه زعفران دانشگاه
شروع ثبت نام عمره دانشگاهیان
شروع ثبت نام عمره دانشگاهیان
انتصاب آقای طایفه ای به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان
انتصاب آقای طایفه ای به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور استان
 زمان برگزاری آزمون تکدرس
زمان برگزاری آزمون تکدرس
تجلیل دکتر فراهانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور از دکتر واحدی
تجلیل دکتر فراهانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور از دکتر واحدی
تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده سرکار خانم مرحمتی
تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده سرکار خانم مرحمتی
حضور ریاست و کارکنان دانشگاه در هنرستان بیاضیان بنیس
حضور ریاست و کارکنان دانشگاه در هنرستان بیاضیان بنیس
تقدیر و تشکر از حاج آقا سلطانی خیر محترم
تقدیر و تشکر از حاج آقا سلطانی خیر محترم
دیدار با خانواده محترم شهداء در هفته دفاع مقدس
دیدار با خانواده محترم شهداء در هفته دفاع مقدس
گلخانه جدید الاحداث دانشگاه زیر کشت رفت .
گلخانه جدید الاحداث دانشگاه زیر کشت رفت .
کاشت زعفران در محوطه دانشگاه
کاشت زعفران در محوطه دانشگاه
برپایی نمایشگاه یاد یاران در دانشگاه
برپایی نمایشگاه یاد یاران در دانشگاه
اختتامیه مراسم اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
اختتامیه مراسم اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیات رئیسه دانشگاه پیام نور
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیات رئیسه دانشگاه پیام نور
افتتاحیه اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه پیام نور دراستان آذربایجان شرقی
افتتاحیه اجلاس سراسری روسای مراکز دانشگاه پیام نور دراستان آذربایجان شرقی
دکتر ابوالفضل فراهانی در اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
دکتر ابوالفضل فراهانی در اجلاس روسای دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه پیام نور با استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد
رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه اجلاس روسای مراکز دانشگاه پیام نور با استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد
اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
لیست شماره تلفن های جدید دانشگاه
لیست شماره تلفن های جدید دانشگاه
اولین جشنواره دانشجویی ترویج فناوری نانو
اولین جشنواره دانشجویی ترویج فناوری نانو
پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی
پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی
بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور
ارتباط با اداره حراست دانشگاه پیام نوراستان
ارتباط با اداره حراست دانشگاه پیام نوراستان
قابل توجه دانشجویان دارای حکم قهرمانی و فعال در رشته های ورزشی
قابل توجه دانشجویان دارای حکم قهرمانی و فعال در رشته های ورزشی
HtmlNoArticles
ورود به سايت